kolmapäev, 26. juuli 2017

Kooskudumine Ravelrys/KAL on Ravelry

Siin nad on:
Here they are:
Mõlemad õpetused on praegu tasuta. Tulge Ravelrysse kuduma. Võib valida ühe salli või kududa mõlemad.
Both patterns are free for now. Come to Ravelry and knit along. You can choose either scarf or make both.

esmaspäev, 24. juuli 2017

Plaane/Plans

Esiteks, lähipäevadel alustame Ravelrys kahe salli kooskudumist. Nagu näha, Liina meeldib paljudele, Ravelrys on lausa enimvaadatute õpetuste hulgas. Ka Viiv meeldib mõnele ja mulle on kirjutatud, et võiks teha kooskudumise. Kuna konstruktsioon on sama, erinevad on vaid mustriskeemid, siis võikski seda teha. Valige, kumba tahate, või võtke mõlemad!
(PrintScreen, klikkige pildil, siis on näha täissuuruses)
First, in a couple of days we shall start a KAL of two scarves on Ravelry. As you can see, many like Liina; on Ravelry it is one of the most often viewed patterns. Some like Viiv as well and I have been asked to do a KAL. As the constructuion is the same and only the stitch pattern is different, we can do that. Choose what you like or make both!
(PrintScreen, click on the photo to see full size)
 Liina

 Viiv
Teiseks, lühikeste ridade rätik on valmis. Hiljem tulevad korralikud pildid ja muu info.
Second, short row shawl is completed. Somewhat later there will be proper pictures and more information.

laupäev, 22. juuli 2017

Liina rätiku õpetus/Liina shawl pattern

Õpetus on Ravelrys.
The pattern is on Ravelry.
 
 
 
Lähiajal tuleb veel ühe pikkade otstega salli õpetus. Paistab, et sel aastal saab tehtud palju rätikuid ja salle.
Another pattern for a scarf with long ends will come up soon. It appears that this year quite a few shawls and scarves will be knitted.


neljapäev, 20. juuli 2017

Linane rätik/A linen shawl

Kevadel tegin sellise rätiku. Nüüd teen linasest.
In spring I made this shawl. Now I am making one from linen.
Sellest tuleb näidis Mezgimo Zona poe jaoks. Hiljem tuleb retsept ja kooskudumine.
It will be a sample for the Mezgimo Zona store. A recipe and a KAL will come later.
Praegu on read juba üsna pikad.
The rows are already rather long.

teisipäev, 18. juuli 2017

Topp valmis/The top is completed

Nüüd on topp täiesti valmis. Sonata, tänan piltide eest.
Now the top is absolutely completed. Sonata, thanks for the pitures!
Sonata, labai ačiū už nuotaukas!
 
 
 
 
 
 
Lõng/Yarn: 1) Ella (Lang Yarns), 50 g/160 m, ~ 560 m; 2) Safran (Drops), 50 g/160 m, ~ 30 g (90 m).
Vardad/Needles: 3 mm, 3,5 mm
Kasutasin Safranit viimistluseks. Põhilõng on ebaühtlane, kohati lausa nagu niit. Äär peaks siiski olema stabiilne, nii et see oli õige otsus.
I used Safran for finishing. The main yarn is uneven and sometimes more like a thread. The edges should be solid, so it was a right decision.
Ravelry

pühapäev, 16. juuli 2017

Vilniuses/In Vilnius

Saabusin eile Vilniusesse. Siin traditsiooniline pilt.
Yesterday I arrived to Vilnius. Here is the traditional picture.
Kohe läksin Mezgimo Zona poodi. Arutasime Sonataga igasuguseid asju, mida sel aastal võiks õpetada ja koos kududa. Hiljem kirjutan sellest lähemalt.
I immediately went to Mezgimo Zona store. Together with Sonata we discussed several things that I could teach this year and something to knit together. I will write about it later.
Just sai valmis üks topp, mida kudusin nagu muuseas ja pole seni näidanud. Lõnga tõin Saksamaalt, see on Ella (Lang Yarns), 50 g/160 m, puuvillase, viskoosi ja polüamiidi segu. Segu selles mõttes, et lõng on ebaühtlane. Nüüd topp kuivab, pildistasin enne niisutamist. Vaatame, kas on hea langevus või tikub keha ligi.
I've just finished a top that I knitted in between other things and have not shown here yet. I got the yarn in Germany, it is Ella (Lang Yarns), 50 g/160 m, a blend of cotton, rayon and polyamide. It is a blend in the sense that the yarn is uneven. Now the top is drying and the picture was taken before making wet. We shall see whether the fabric falls or clings more to the body.
 

reede, 14. juuli 2017

Varrukad olemas/Sleeves are completed

Väga lõbus kudumine, peab ütlema. Varras 4,5 mm, edeneb kiiresti. Nüüd on olemas mõlemad varrukad ja krae. Tuleb veel alla kududa.
It's fun to knit this sweater, I must say. Needles 4.5 mm, it grows quickly. Now both sleeves and the collar are completed. I have to knit the toso.
 
Homme sõidan Vilniusesse kuuks ajaks. Vist ei jõua valmis enne ärasõitu, lõpetan pärast, see on paari päeva töö. Leedust kirjutan kindlasti sealseid lõnga- ja kudumisuudiseid.
Tomorrow I travel to Vilnius for a month. Most pobably, I will be unable to finish the sweater before the depatue; I will finish later, it is a matter of a couple of days. Of course I will post from Lithuania about the local knitting and yarn news.

kolmapäev, 12. juuli 2017

Sviiter kasvab/The sweater is growing

Nüüd on kootud niipalju.
Here is how much I've knitted.
Palmikute ja kahekordse pärlkoe (kananaha) kombinatsioon on klassikaline.
The combination of cables and double moss stitch is a classical one.
Nüüd alustan varrukaid ja pärast vaatame pikkust.
Now I will start the sleeves and later decide upon the length.

esmaspäev, 10. juuli 2017

Vahelduseks ka palmikuid/Some cables for a change

Lõng on vana tuttav Angora 2 kahekordselt.
The yarn is well familiar Angora 2 held double.
Siin on näha sviitri algus.
Here you can see the beginning of the sweater.
Kahekordne pärlkude (kananahk) sõbrustab palmikutega hästi.
Double moss stitch is a good companion for cables.laupäev, 8. juuli 2017

Natuke statistikat. Alustame saksa ajakirja ülevaadet/Some statistics. Starting review of German magaiznes

Kahe päevaga oli Ravelrys Limericki rätiku statistiga selline: 647 lemmikuks märkimist, 23 tänukommentaari, üle 2,5 tuhande allalaadimise. Aitäh kõigile!
The two days statistics for my Limerick Shawl on Ravelry was as follows: 647 favourites, 23 thank you comments, more than 2.5 thousand downloads. Than you all! 
Tulemas on veel kahe pika otstega salli õpetust. Ütlen ette, et sobib linane või villane (100 g/350-450 m või peenem).
Two more patterns for scarves with long ends are coming. I say in advance that linen or wool or sock yarn is suitable (100 g/350-450 m or lighter, fingering and light fingering weight).
Ja nüüd lõpuks ammu oodatud ülevaade. Paistab, et ühe postitusega hakkama ei saa, kirjutan veel paar korda. Lana Grossal on palju erinevaid väljaandeid. Viimasel ajal teevad nad temaatilisi vihikuid konkreetsete lõngade kohta. Tihti on nii, et on efektlõngu või lihtsalt huvitava faktuuri ja/või värvikombinatisooniga lõngu, aga pole teada, milleks nad head on. Selles vihikus on kõik kudumid neljast lõngast. Kohe alguses on nende lõngasortide pilt.
Now to the long awaited review. It appears that one post is too little and I will write more. Lana Grossa has many different publications. Recently they've started publishing thematic booklets about particular yarn sorts. Very often there are effect yarns or just yarns with unusual texture and/or colour distribution on display but one does not know how to use them. This brochure is about four yarn types. In the beginning there is a picture of them.
Mulle meeldivad järgmised asjad: 1) piltide stilistika on lihtne, on näha, mida kudum endast kujutab, samas on pildid elegantsed; 2) nagu saksa ajakirjades ikka, igal pool on selged skeemid; 3) kudumid ise on lihtsad: ei maksa üle pakkuda, kui lõng ei ole kõige tavalisem, sest muidu ei paista lõnga ilu ja muster ka mitte; 4) isegi kui konkreetsed kudumid ei paku huvi, võib kasutada ideesid, nt faktuuride kombineerimise (mohäär + pael lõng) või mustrivaliku kohta.
I like the following things: 1) the styling of the picture is simple, one can see what kind of knits we are talking about; yet the pictures are elegant; 2) as usually in German magazines, there are clear charts; 3) the knits are simple as well: it feels counterintuitive to overdo it when the yarn is not your regular yarn: otherwise the beauty of the yarn remains invisible, neither does the patern; 4) even if the particular projects are not attractive, you can use ideas, such as combining diferent textures (mohair + ribbon yarn) or stitch pattern choice. 
 
 
 

neljapäev, 6. juuli 2017

Limericki rätiku õpetus/Pattern for Limerick Shawl

Õpetus on nüüd Ravelrys olemas, eesti ja inglise keeles. Veel kord tänu Ruth Looritsale villase variandi eest!
The pattern is now available on Ravelry in English and Estonian. Once again my thanks goes to Ruth Loorits for her woollen version.

teisipäev, 4. juuli 2017

Mis on tulemas/What is coming up

Eelmises postituses näidatud salli võttis endale abikaasa. Ka paar pilti meie maja taustal.
The scarf described in the previous post was appropriated by my husband. Here are some pictures with our house in the background.
 
 
Selle salli õpetuse teen lähiajal. Paistab, et tuleb sallide ja rätikute suvi! Limericki rätiku õpetus on nüüd läbi kootud Aade Lõng Artistic 8/2 villasest. Aitäh, Ruth Loorits! Modelliks on tema tütar Kristel. Õpetus tuleb Ravelrysse lähiajal.
I will write the pattern for this scarf in the nearest future. It appears that it will be the summer marked by scarves and shawls! The pattern for Limerick shawl has been tested with Aade Lõng Artistic 8/2. Thank you, Ruth Loorits! Her daughter Kristel is modelling. The pattern will appear on Ravelry in the nearest futre.
 
 

pühapäev, 2. juuli 2017

Sall/The scarf

Salli pilte. Kristiina Jeromans, suur tänu!
Some pictures of the shawl. Many thanks to Kristiina Jeromans!
 
Lõng/Yarn: tundmatu linane/unknown linen (~100 g/300-350 m), ~ 100 g.
Vardad/Needles: 4,5 mm
Ravelry